Colibrigruppen har varit en av de drivande aktörerna i den svenska TV-utvecklingen sedan nittiotalet – från introduktionen av kommersiell TV med övergång till digital TV och till content marketing med viral spridning av videos på webben.

Vi samarbetar med TV4, levererar både till företag inom utbildning och näringsliv och till en stort antal offentliga institutioner. Vi har också nära samarbete med Region Skåne och Malmö Stad.

Idag har vi mer än 25 års erfarenhet i TV-branschen. Det var vi som var med och startade upp Lokal-TV inom TV4 i Malmö, Göteborg, Stockholm och Västerås. Vi har också ansvarat för Idols turnéer och affärsutvecklat TV4 Sverige AB. Fokus ligger fortfarande på rörlig bild men vi sköter numera både planering, produktion, sälj och distribution.

Välkommen att höra av dig om du har några frågor!
info@colibrigruppen.se
040 631 20 70